MTK vastaa metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksukohuun

Metsälehti uutisoi alkuviikosta joiden maanviljelijä-metsänomistajien reippaasti kohonneista metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksuista ja siitä, miten metsänhoitoyhdistykset ovat tilanteeseen suhtautuneet. Seuraavassa MTK:n vastaus kohuun.

Metsälehti kertoi uutisessaan muutamien MTK:n jäsenyhdistyksinä olevien metsänhoitoyhdistysten ”kiertävän” jäsenmaksujen korotukset. Jutussa on kerrottu toimittajan haastatelleen useita metsänhoitoyhdistysten johtajia ja puheenjohtajia, joiden nimiä ei kuitenkaan mainita.

Syy nimettömänä esiintymiseen on hyvin selvä; järjestön sääntöjä ja MTK:n valtuuskunnan yksimielisesti tekemiä jäsenmaksupäätöksiä tahallaan rikkovat tahot tietävät olevansa väärällä asialla. Onneksi valtaosa metsänhoitoyhdistyksistäkin on laskuttanut jäsenmaksut järjestön sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Keskusliitossa arvostamme sitä työtä, jota järjestön sääntöjä noudattaneissa yhdistyksissä tehdään.

MTK:n perusjäsenen jäsenmaksuun kuuluvan edunvalvontamaksu viljelijä-metsänomistajalle määräytyy sääntöjen mukaisesti ja yhdenveroisin perustein koko elinkeinotoiminnan laajuuden perusteella siitä riippumatta, onko viljelijä-metsänomistaja jäsenenä paikallisessa tuottajayhdistyksessä (MTK-yhdistys) vai metsänhoitoyhdistyksessä (MHY-yhdistys). MTK:n valtuuskunta on kaikissa jäsenmaksuja koskevissa päätöksissään edellyttänyt yhdistysten jäsenten maksavan jäsenmaksut yhdenveroisin perustein.

Kaikkien jäsenten jäsenmaksujen perusteet on määritelty yhdistysten omissa säännöissä ja MTK-keskusliiton säännöissä. Valitettavasti Metsälehden jutussa on jätetty kertomatta, että sekä MTK-yhdistyksen että MHY-yhdistyksen omissa säännöissä on hyvin selväsanaisesti määrätty perusjäsenen maksuvelvollisuuden koskevan myös edunvalvontamaksua, josta päättää MTK:n valtuuskunta.

Yksikään MTK:n jäsenyhdistys tai sen toimihenkilö ei tietenkään ole oikeutettu kumoamaan tai muuttamaan MTK:n valtuuskunnan tekemää jäsenmaksupäätöstä. Jos niin on jossakin jäsenyhdistyksessä menetelty, on yhdistyksen johdon tai viimekädessä keskusliiton johtokunnan velvollisuutena puuttua asiaan.

Viljelijä-metsänomistajan jäsenmaksuun sisältyvän edunvalvontamaksun suuruus määräytyy siis samoin yhdenveroisin perustein sekä tuottajayhdistyksessä että metsänhoitoyhdistyksessä. Näin tulee tapahtumaan myös tulevaisuudessa.

Elinkeinojemme edunvalvonta vaatii resursseja, joita kerätään mm. jäsenistön maksamista jäsenmaksuista. MHY-jäseniltä jäsenmaksuina kerättävät edunvalvontamaksut käytetään MTK:n keskusliitossa metsänhoitoyhdistysten jäsenten yhteiseen edunvalvontaan maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan unionin tasolla.

Perttu Pyykkönen, järjestötoiminnan johtaja, MTK

Vesa Malila, järjestöjuristi, MTK

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut