Metsäkeskuksen kartta kertoo lumituhojen riskin

Palveluun voi ilmoittaa muistakin metsätuhoista kaikkien käyttäjien hyödyksi.

Lunta on pyryttänyt sen verran reilusti, että metsänomistajaa alkaa jo hirvittää. Suomen metsäkeskuksen lumituhoriskikartasta voi käydä katsomassa, mikä on tilanne omalla metsäpalstalla. Kun lumituhoja talven aikana alkaa tulla, kartasta näkee kohteet ja alueet, joilla on suurin riski.

Palvelussa voi myös ilmoittaa havaintonsa lumituhosta. Sen lisäksi palvelussa pystyy ilmoittamaan havainnot myrskytuhosta, hyönteistuhosta, hirvituhosta, myyrätuhosta, juurikääpätuhosta ja muusta tuhosta. Havainnot tulevat näkyviin kaikille käyttäjille.

Lumituhoriskikartan laskentamallinnuksen on kehittänyt Luonnonvarakeskus osana Säätyö-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia ja aiempaa yksityiskohtaisempia sää- ja ilmastoaineistoja sekä ennusteita metsäbiotalouden käyttöön.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat