Metsäkeskus kampanjoi energiapuun korjuun lisäämiseksi, ”hyvä tilaisuus hoitaa metsiä kuntoon”

Kampanjan puitteissa lähetetään kirjeet 15 000 metsänomistajalle.

Metsäkeskus on aloittanut energiapuukampanjan. Energiaa metsästä -kampanjan tavoitteena on kannustaa metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja pienpuunkorjuuseen sekä lisätä tietoisuutta pienpuun korjuumahdollisuuksista.

Metsäkeskus lähettää kampanjan puitteissa kirjeet 15 000 metsänomistajalle. Kirjeissä on tietoa heidän omistamista metsistä, joissa voi metsänhoidon tarvetta ja mahdollisuus kerätä pienpuuta.

Kampanjan tiimoilta järjestetään eri puolilla maata Energiaa metsästä -tapahtumia vuoden mittaan

Metsäkeskuksen mukaan hakkeen merkitys energiantuotannossa kasvaa edelleen lähivuosina. Ukrainan sota lisää kotimaisen hakkeen kysyntää.

”Venäjän puuta korvaavaa hakepuuta tulisi nyt löytää Suomen metsistä. Samalla on hyvä tilaisuus hoitaa nuoria metsiä kuntoon ja purkaa metsänhoitorästejä. Harvennusmetsistä korjattavaa pienpuuta on mahdollisuus ohjata energiakäyttöön”, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.