Stora Enso selvittää paperikoneen muuttamista kartonkituotantoon Belgiassa

Mahdollisen investoinnin arvo olisi noin 400 miljoonaa euroa.

Stora Enso pohtii Belgiassa sijaitsevan Langerbruggen tehtaan toisen paperikoneen muuntamista kierrätyskuitupohjaisen aaltopahvin raaka-aineen valmistukseen. Asiasta on käynnistetty kannattavuusselvitys.

Tehtaalla on kaksi paperikonetta. Selvityksessä tarkastellaan sanomalehtipaperia tekevän koneen muutosta. Toinen linja tuottaa päällystämätöntä aikakauslehtipaperia.

Selvitys valmistuu ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Mikäli muutos päätetään tehdä, muunnettu linja käynnistyisi vuoden 2025 aikana. Linjan vuosikapasiteetti olisi 700 000 tonnia kierrätettyä pintakartonkia ja aallotuskartonkia. Investoinnin arvo olisi noin 400 miljoonaa euroa.

”Tällä hetkellä valmistamme kierrätettyä aaltopahvin raaka-ainetta Puolassa lähinnä Itä-Euroopan markkinoille. Langerbruggen tuotantosuunnan muutos toisi meille kilpailukykyä myös Länsi-Euroopassa”, sanoo yhtiön Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Stora Enso kertoi maaliskuussa suunnittelevansa paperitehtaidensa myyntiä. Viidestä tehtaasta myynnissä on neljä, muun muassa Anjalan tehdas, sen sijaan Langerbruggen tehtaan myyntiä ei harkita. Sen aikakauslehtipaperilinjan tulevaisuutta arvioidaan erikseen, mikäli sanomalehtipaperilinjan muunnos päätetään toteuttaa.

Lisää aiheesta: Stora Enso aikoo myydä paperitehtaitaan, myös Anjala myynnissä

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut