Metsäkeskus: Kuusentähtikirjaajan heikentämät kuuset voivat toimia kirjanpainajien kasvualustana

Metsäkeskus informoi kesän aikana metsänomistajia kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista.

Kirjanpainajien parveilu alkoi toukokuun loppuun mennessä lähes kaikilla Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen seurantapisteillä. Kirjanpainajan lisäksi kuusentähtikirjaajan ja aitomonikirjaajan aiheuttamia kuusien latvakuolemia on havaittu runsaasti eri-ikäisissä kuusikoissa eri puolella Suomea. Latvasta kuolleet, heikentyneet kuuset voivat toimia sopivana kirjanpainajan lisääntymisalustana ja siten auttaa tuhojen leviämistä.

Metsäkeskus informoi kesän aikana metsänomistajia kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista.

”Jos lämpimät sääjaksot toistuvat myös tänä kesänä, pystypuiden tuhoriski kasvaa entisestään etenkin kuivahkoilla kasvupaikoilla ja hakkuuaukkojen reunoilla. Jos kirjanpainajat ja muut kaarnakuoriaiset pääsevät runsastumaan heikentyneissä kuusissa, ne pystyvät joukkovoimallaan iskeytymään myös terveisiin puihin”, kertoo metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen Metsäkeskuksesta.

Metsänomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin ja metsiköihin, jotka voivat olla alttiita alkaville kirjanpainajatuhoille. Kirjanpainajien esiintymistä lisäävät lämpimät kesät sekä aiempien vuosien tuuli- ja lumituhot, joiden jäljiltä metsään on jäänyt vahingoittunutta tai heikentynyttä puuta lisääntymisalustaksi kirjanpainajille.

Lisätietoa löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Metsätuhot-karttapalvelussa näkyvät ilmoitetut metsätuhohakkuut, tietoa riskikohteista on myös Kirjanpainajariskikohteet-karttapalvelusta.

Muista viedä puutavara metsästä

Kaarnakuoriaisten lisääntymistä ehkäistään poistamalla havupuutavara metsästä ajoissa. Eteläisessä Suomessa kuusipuutavara on poistettava metsistä viimeistään 15. heinäkuuta ja mäntypuutavara jo heinäkuun alussa. Keski-Suomessa mäntypuutavara on vietävä niin ikään heinäkuun alkuun mennessä ja kuusi 24. heinäkuuta mennessä. Pohjoisessa mäntypuutavara on poistettava metsästä 15. heinäkuuta mennessä ja kuusipuutavara 15. elokuuta mennessä.

Metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan metsistä pois myös vahingoittuneet kuuset 10 kuutiometriä ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita.’

Lisää aiheesta: Kuusentähtikirjaaja kuivattanut kuusten latvoja

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Artikkelit

Keskustelut