Metsäkeskus on ottanut uudet kasvumallit käyttöön

Puuston kasvuennuste nousee erityisesti varttuneemmissa metsissä.

Suomen metsäkeskus on ottanut käyttöön Luonnonvarakeskuksen laatimat uusimmat kasvumallit. Kasvumallien avulla lasketaan puuston tulevaa kasvua ja päivitetään metsävaratietoja. Muutoksia tulee myös Metsään.fi-palvelun hakkuu- ja hoitoehdotuksiin.

Uusilla malleilla puuston kasvuennuste nousee erityisesti varttuneemmissa metsissä. Puustot saavuttavat harvennusikärajat ja uudistuskypsyyden läpimittarajat aiempaa nopeammin. Näin ollen myös varttuneiden puustojen harvennus- ja uudistushakkuuehdotukset aikaistuvat.

Taimikoissa ennusteet säilyvät kutakuinkin ennallaan.

Kasvumallien muutoksen tavoitteena on saada Metsäkeskuksen tuottamat metsävaratiedon kasvulaskelmat lähemmäksi valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) mitattuja puuston keskimääräisiä kasvuja.

Metsien hakkuu- ja hoitoehdotuksia lasketaan jatkossa uudella tavalla. Ehdotusten laskenta perustuu metsikön puulajisuhteisiin ja Tapion metsänhoidon suositusten puulajikohtaisiin harvennusmalleihin. Laskennassa huomioidaan myös suositellut metsän uudistamisikärajat.

”Esimerkiksi mäntyä ja koivua kasvavassa sekametsässä sopivaa harvennusajankohtaa ei lasketa suoraan pääpuulajin harvennusmallilla, vaan laskennassa hyödynnetään männikön ja koivikon harvennusmalleja metsikön puulajien suhteessa”, sanoo metsätietopäällikkö Esko Välimäki Suomen metsäkeskuksesta.

Uudistetun laskennan vaikutukset näkyvät metsävarakuvioiden tiedoissa vähitellen vuoden 2021 aikana. Aluksi ne näkyvät Metsään.fi-palvelussa uuden valmistuvan metsävaratiedon toimenpide-ehdotuksissa sekä yksittäisillä metsäkuvioilla, joiden tietoja ajantasaistetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat