Metsäkeskus opastaa omavalvontaan verkossa

Verkko-opetuksessa perehdytään taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon omavalvontamittauksiin.

Metsänomistajille ja alan toimijoille on tarjolla maksutonta omavalvonnan koulutusta. Suomen metsäkeskus järjestämässä verkkokoulutuksessa käydään läpi omavalvonnan hyötyjä ja mittausmenetelmiä.

Koulutusvideolla näytetään, miten metsänomistaja tai metsuri voi seurata maastossa taimikon varhaisperkauksen ja nuoren metsän hoidon laatua. Lisäksi näytetään, kuinka metsässä tehdään koealamittauksia puuston kasvatustiheydestä ja poistumasta sekä määritetään puuston korkeutta, läpimittaa ja ikää.

Kurssi avautuu sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa itselleen sopivana ajankohtana. Videon lisäksi koulutukseen sisältyy kertaustehtäviä ja osaamisen varmistava loppukoe.

Omavalvonnan verkkokoulutukseen pääsee ilmoittautumaan Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Koulutus on osa Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Sen tavoitteena on parantaa metsänhoitotöiden laatua ja lisätä omavalvontatiedon käyttöä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito