Metsäkeskus selvittää yksityisteiden siltojen kuntoa

 Yksityisteiden silloista ei tällä hetkellä ole valtakunnallisesti kattavaa tietoa.

Eri puolilla Suomea kartoitetaan tänä kesänä Suomen merkittävien yksityisteiden siltoja. Työ tehdään osana Suomen metsäkeskuksen hanketta, jonka tavoitteena on edistää muun muassa huoltovarmuutta.

Yksityisteiden silloista ei tällä hetkellä ole olemassa valtakunnallisesti kattavaa tietoa. Sillat ovat tienpitäjien vastuulla, ja nyt tehtävä kartoitustyö tuo yksityistiekunnille kattavaa tietoa siltojen kunnosta ja mahdollisista uusimis- ja korjaustarpeista. Siltatieto on tärkeää myös yksityisteiden käyttäjille ja rahoittajille.

Kartoitustyötä tehdään Pohjanmaan kaikissa maakunnissa sekä Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Kartoitusta tekevät Metsäkeskuksen omat asiantuntijat sekä YIT Suomi Oy. Metsäkeskuksen ja palveluntuottajan henkilöstön tunnistaa maastossa huomioliivistä ja henkilökortista.

Metsäkeskuksessa on käynnissä mittava työ, jossa kartoitetaan laajasti yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa sekä selvitetään energiapuuterminaalien tilanne ja tarve. Kartoitettavia yksityisteitä Suomessa on noin 200 000 kilometrin verran ja siltoja kaikkiaan noin 6 500.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat