Metsäkoneenkuljettajat työllistyvät, mutta usein toiselle alalle

Palkkataso, työn kausiluonteisuus ja pitkät työmatkat ovat selvityksen mukaan suurimmat syyt alan vaihtoon.

Viime vuosikymmenellä valmistuneet metsäkoneenkuljettajat ovat työllistyneet hyvin, mutta usein muualle kuin metsäalalle. Työtehoseuran parin vuoden takaisen selvityksen mukaan heistä 81 prosenttia oli työssä, mutta vain 52 prosenttia metsäalalla.

Syitä tähän on selvitetty Koneyrittäjät ry:n, Teollisuusliitto ry:n ja TTS Työtehoseuran tuoreessa tutkimushankkeessa, jonka rahoittajana toimi Metsämiesten Säätiö. Kohderyhmänä olivat metsäkoneenkuljettajiksi valmistuneet ja valmistumisen jälkeen muille aloille työllistyneet henkilöt.

Vastaajat olivat työllistyneet valtaosin joko opintojen työssäoppimisten aikana tai heti valmistuttuaan, mutta 40 prosenttia työsuhteista oli purettu koeajalla työn tuottamattomuuden vuoksi. Tähän oli syynä riittämätön harjaantuneisuus konetyöskentelyyn työsuhteen alkaessa.

Alanvaihdon aiheutti yleensä useampi tekijä yhdessä. Palkkataso näyttäytyi 45 prosentilla yhtenä tekijänä, mutta ei kenelläkään ainoana. Muina merkittävinä tekijöinä esille nousivat työn kausivaihtelut ja pitkät työmatkat sekä paine asuinpaikan muuttamiseen työllistymisen vuoksi.

Epävarma työnantaja tai epävarmuus työn jatkumisesta määräaikaisen työsopimuksen tai lomautusten jälkeen sekä työn heikko arvostus olivat myös syitä alan vaihtoon.

Kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajia ei ollut missään vaiheessa opintojen jälkeen työskennellyt metsäkoneenkuljettajan ammatissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito