Metsälahjan veroedut selville uudella laskurilla

Metsälahjavähennystä voi vaatia ensimmäisen kerran tämän vuoden verotuksessa.

Metsänomistajien avuksi on valmistunut laskuri metsälahjavähennyksen arviointiin. Metsälahjavähennys on metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin kannustava uusi veronhuojennus.

Metsälahjavähennyksen edellytyksenä on, että lahjoitettava metsämaan pinta-ala on riittävä. Laskurin avulla metsänomistaja voi laskea metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuuden ja vähennyspohjan suuruuden. Vähennyspohjaan vaikuttavat lahjoitettavan metsämaan pinta-alan lisäksi tilan sijaintikunnan metsän tuotto ja maksettavan lahjaveron määrä.

Vähennystä voi hyödyntää lahjoitusvuonna ja sitä seuraavan 15 verovuoden aikana metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

”Laskurista on apua metsänomistajan henkilökohtaisen veroilmoituksen täytössä. Ensimmäisen kerran metsälahjavähennystä voi vaatia vuoden 2017 verotuksessa, jota koskeva veroilmoitus tehdään keväällä 2018,” opastaa ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta.

Verohallinnon vero.fi-sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet metsälahjavähennyksestä.

Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön sekä Verohallinnon yhteistyönä syntyneet laskuri ja apumateriaali löytyvät Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat