Metsälakikohteiden tulkintasuositukset uusiksi

Päivitetyssä suosituksessa on huomioitu metsälaista saadut oikeuden päätökset ja vakiintuneet tulkintakäytännöt.

Suomen metsäkeskus on valmistellut tulkintasuosituksen metsälain 10. pykälän kohteiden eli niin sanottujen metsälakikohteiden rajaamisesta ja käsittelystä. Uudistettu tulkintasuositus selkeyttää metsälain tulkintaa luonnon monimuotoisuudelle tärkeissä elinympäristöissä.

Metsäalan toimijat voivat hyödyntää suositusta esimerkiksi hakkuiden suunnittelussa ja metsänomistajien neuvonnassa. Suositus auttaa rajaamaan metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt hakkuiden ulkopuolelle ja säästämään riittävästi lakikohteen ympäristöä.

”Suositus on käytännönläheinen, ja sen pääpaino on elinympäristöissä, joiden hakkuupaine on suurin, kuten esimerkiksi pienvesikohteissa sekä korvissa ja lehdoissa”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Metsäkeskuksesta.

Suosituksessa on huomioitu metsälaista saadut oikeuden päätökset ja vakiintuneet tulkintakäytännöt. Suosituksessa on myös hyödynnetty metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevia tutkimustuloksia. Suositusta päivitetään tarvittaessa uusien oikeustapausten ja tutkimustulosten pohjalta.

Tulkintasuositus löytyy nyt myös Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat