Metsämiesten Säätiö kasvatti apurahapottiaan – eniten rahaa myönnettiin osaamiseen liittyviin hankkeisiin

Jaetut apurahat kohdistuivat nyt ensi kertaa säätiön uudistetun strategian painopistealueille.

Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Potti on noin 100 000 euroa suurempi kuin viime vuosina.

Jaetut apurahat kohdistuivat nyt ensi kertaa säätiön uudistetun strategian mukaisille painopistealueille. Eniten apurahaa – 413 000 euroa – myönnettiin osaamiseen liittyviin hankkeisiin (yhteensä 41 eri hanketta), hyvinvointiin liittyvät hankkeet (7 eri hanketta) saivat 381 000 euroa. Tunnettuuteen liittyviä hankkeita (14 eri hanketta) tuetaan 225 000 eurolla, näiden joukossa on muun muassa Suomi on metsäläinen -tv-sarjan kansainvälinen versio.

Suurimman rahoituksen (200 000 euroa) sai Säätiön synnyttämä ja rahoittama Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho. Metsäkulttuurissa suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka eri hankkeiden kokonaisrahoitus on 115 000 euroa.

Apurahahakemuksia Säätiölle tuli tällä kertaa yhteensä 246 kappaletta, yhteensä noin 4,6 miljoonan euron edestä. Hieman yli puolet hakemuksista sai rahoitusta.

Säätiöstä kummasteltiin, että hakemuksia ei tullut lainkaan kahdelle ilmoitetulle erityispainotualueelle. Nämä olivat alan koulutukseen hakeutuvien nuorten mielikuvat ja arvot ja niiden vastaavuus työelämän tuleviin tarpeisiin sekä markkinoinnin ja vetovoiman lisäämisen panokset metsä- ja muilla aloilla.

Lista yli 1 500 euron apurahan saajista löytyy Säätiön verkkosivuilta.

Panttierä käyttöön

Metsämiesten Säätiö on ottanut apurahoissaan käyttöön ns. panttierän. Käytännössä se tarkoittaa, että Säätiö pidättää myönnetystä apurahasta 10 prosentin suuruisen panttierän, jonka se laittaa maksuun vasta, kun hanke on valmistunut ja apurahansaajan velvoitteet myös tiedotteen ja raportin osalta on hoidettu apurahasopimuksen mukaisesti.

Panttierän suuruus on vähintään 100 euroa ja enintään 1000 euroa.

Säätiöstä kerrotaan, että useita apurahan saajia on jouduttu muistuttamaan vuosittain raporttien ja tiedotteiden toimittamisesta sekä myös rahoittajan näkyvyydestä hankkeessa. Kaikki nämä velvoitteet ovat apurahan käytön sopimuksessa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito