Metsänhoitotöiden valvonta yhdenmukaistetaan sähköiseen palveluun

Suomen Metsäkeskuksen mukaan tarkoituksena on parantaa metsänhoitotöiden laatua ja metsästä saatavaa tietoa.

Suomen Metsäkeskus kehittää metsäalan toimijoiden kanssa sähköistä palvelua, jota käytetään metsänhoitotöiden omavalvontaan.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa metsätöiden valvontaa laatimalla yhteiset suositukset maastomittauksille ja metsistä kerättävälle tiedolle. Tällä tavoin parannetaan metsätöiden laatua.

Samalla tähdätään siihen, että metsäalan toimijat saisivat Metsäkeskuksen maastotarkastusten tulokset nähtävilleen mahdollisimman helposti reaaliajassa.

”Tällöin toimijat pystyvät reagoimaan viipymättä mahdollisiin laatupoikkeamiin metsänomistajille tarjoamissaan palveluissa ja puunkorjuussa”, kertoo Suomen Metsäkeskuksen rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka.

Tähän mennessä palvelun kehittämisen yhteistyökumppaneiksi on lähtenyt useita metsäteollisuus- ja sahayrityksiä sekä metsäpalveluyrittäjiä. Palvelun toteuttamisessa yhteistyökumppanina on Tieto Oyj.

METSÄLEHTI