Metsänkäyttöilmoitusten tekoon uusia ohjeita – uusista linjahakkuista aina ilmoitus

Uudet ohjeet tulevat käyttöön kesäkuun alussa.

Suomen metsäkeskus on päivittänyt metsänkäyttöilmoituksia koskevia ohjeitaan. Päivitykset koskevat linjahakkuita, metsänkäyttöilmoituksen tarkistamista ja metsälain 10 pykälän kohteita leikkaavia hakkuita. Uusi ohje otetaan käyttöön kesäkuun alussa.

Sen mukaan uuden, yli 0,5 hehtaarin tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta tulee aina tehdä metsänkäyttöilmoitus.

Metsänkäyttöilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä oja-, vesijohto- tai viemärilinjahakkuista, pienialaisista uuden tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuista eikä talvitielinjojen hakkuista, ellei hakkuu kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön. Sähkölinjan ja junaradan reunavyöhykkeen hakkuusta tehdään metsänkäyttöilmoitus, kun hakkuu kohdistuu metsälain 10 pykälän mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön.

Tarkista ilmoitus tai tee uusi

Jos hakkuutapa muuttuu merkittävästi aiemmin ilmoitetusta, on metsänkäyttöilmoitus tarkistettava ennen hakkuiden aloittamista. Merkittävä muutos on esimerkiksi kasvatushakkuun muuttuminen uudistushakkuuksi, hakkuupinta-ala laajentuminen 0,5–2 hehtaaria ja uuden kuvion, jonka pinta-ala on 0,5–2 hehtaaria, liittäminen leimikkoon. Lisäksi ilmoitus on tarkistettava, jos hakkuu laajentuu suojeltaville alueille, esimerkiksi metsälain 10 pykälän kohteille.

Uusi metsänkäyttöilmoitus on tehtävä, jos hakkuu on jo alkanut ja hakkuuseen tulee aiemmin ilmoittamatonta lisäaluetta tai hakkuutapa muuttuu. Uusi ilmoitus on myös tehtävä, jos hakkuuala laajenee yli 2 hehtaarin yhtenäisellä alueella, vaikka hakkuu ei ole vielä alkanutkaan.

Elinympäristöt paremmin huomioon

Jatkossa Metsäkeskus pyytää tarkennusta sellaisiin metsänkäyttöilmoituksiin, jotka leikkaavat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ilmoituksen tekijää pyydetään korjaamaan leimikon rajausta niin, että suunniteltu hakkuu ei kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön. Tarkistettu kuvion rajaus ja muut tarvittavat tiedot tulee toimittaa Metsäkeskukseen.

Tavoitteena on, että metsänkäyttöilmoitusten sekä leimikkosuunnitelmien kuviointi tarkentuu ja luontokohteet huomioidaan entistä paremmin hakkuiden aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Artikkelit

Kuvat