Metsäpeura levinnyt uusille alueille, kanta kasvaa silti hitaasti

Metsäpeuran hoitosuunnitelmaa päivitetään, tavoitteena laaja ja terve kanta.

Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaa päivitetään parhaillaan, kertoo Riistan vuoksi -verkkojulkaisu. Edellisen, vuonna 2007 julkaistun hoitosuunnitelman jälkeen metsäpeurakanta on levittäytynyt uusille alueille etenkin Pohjois-Pohjanmaalla.

Metsäpeuraa myös palautusistutetaan sen historiallisille esiintymisalueille Etelä-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle. Perinteiset kannat löytyvät Kainuusta ja Suomenselältä.

Suomessa elää noin 2 200 metsäpeuraa. Kainuun kanta taantui voimakkaasti 2000-luvun alussa. Vaikka taantuma on saatu pysäytettyä, ei kanta ole lähtenyt kasvamaan ja on nyt noin 700 yksilöä. Suomenselän kanta ei myöskään kasva odotettua vauhtia, mutta on nyt noin 1 500 yksilöä.

Kainuussa pääsyy taantumaan on suurpedoissa, etenkin sudessa. Suomenselällä asiaa on tutkittu vasta muutama vuosi, mutta todennäköisesti taustalla on kannan sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, kuten suurpedot.

Metsäpeuran haasteita ovat jo myös risteytyminen poron kanssa ja liikennekuolleisuus.

Metsäpeurakannan hoidossa pitkän tähtäimen tavoite on yhdistää Suomen eri osakannat yhdeksi suureksi kannaksi, sekä turvata sen yhteys Venäjän metsäpeurakantaan. Tällä varmistetaan kannan perimän pysyminen mahdollisimman laajana ja terveenä.

Toisena tavoitteena on sovittaa yhteen eri näkemykset metsäpeurakannan hoidosta niin, että kanta pysyy elinkelpoisena ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa esiintymisalueellaan.

Suomen riistakeskus valmistelee luonnoksen uudesta hoitosuunnitelmasta vuoden loppuun mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto