”Metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta” on asetettu

Uuden metsäneuvoston toimikausi päättyy kesäkuussa 2023.

Valtioneuvosto on asettanut uuden metsäneuvoston. Metsäalan toimijoista ja sidosryhmistä koottu neuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Neuvosto edistää Kansallisen metsästrategian toteuttamista ja tekee ehdotuksia sen kehittämiseksi. Lisäksi se toimii yhteistyöfoorumina hallinnon ja alan toimijoiden välillä.

”Metsäneuvosto on Suomen kansallisen metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta, joka kokoaa metsäsektorin hallinnon ja sidosryhmät yhteen. Metsän monet merkitykset taloudesta ja virkistyskäytöstä luontoarvoihin ja ilmastotyöhön korostavat metsäneuvoston roolia entisestään”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo. Hän toimii myös neuvoston puheenjohtajana.

Neuvostossa on neljä puheenjohtajaa ja 32 jäsentä. Mukana on edustajia valtionhallinnosta, tutkimuslaitoksista, metsänomistaja-, teollisuus- ja työntekijäjärjestöistä sekä virkistyskäyttö- ja ympäristöjärjestöistä.

Metsäneuvoston toimikausi päättyy kesäkuussa 2023.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut