Metsäpuiden lisäystutkimus vahvistuu uusimmalla teknologialla

Luken tiloissa Savonlinnassa avataan teknologia-alusta, jollaista ei ole muualla Euroopassa

Metsäpuiden lisäystutkimus vahvistuu, kun Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä syntynyt teknologia-alusta otetaan käyttöön Luken tiloissa Savonlinnassa.

”Muualla Euroopassa ei vielä ole vastaavia tiloja, ja tämä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suomalaisille metsä- ja viheralan toimijoille – niin metsänuudistamisessa, maisemanhoidossa kuin erikoispuiden massatuotannossakin”, iloitsee johtava tutkija Tuija Aronen Lukesta.

Metsäpuiden kasvullisessa lisäyksessä valitaan perimältään parhaat puut ja monistetaan niitä. Menetelmällä voidaan tuottaa korkealuokkaista ja tasalaatuista taimimateriaalia metsän uudistamiseen.

Yhdessä syväjäädytyksen kanssa kasvullinen lisäys tarjoaa myös mahdollisuuden puiden geenivarojen säilyttämiseen.

Uusi teknologia-alusta mahdollistaa kasvullisesti lisättyjen taimien tuotannon käytännön mittakaavassa – vuositasolla niissä voidaan tuottaa useita miljoonia taimia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut