Metsästäjäliitto: Täytäntöönpanokiellot on peruttava, valitukset käsiteltävä nopeasti

Suomen karhukanta ei ole uhattuna, liitto muistuttaa.

Tämän syksyn vajaasta 200 karhunkaatoluvasta 111 lupaa on asetettu täytäntöönpanokieltoon. Näin lauantaina alkava karhujahti on suurelta osin estetty, Metsästäjäliitto arvioi. Se pitää valituksia perusteettomina ja vaatii, että ne tulisi käsitellä nopeasti.

Lisäksi liitto katsoo, että hallinto-oikeuksien asettamat täytäntöönpanokiellot on peruttava välittömästi. Kiellot määrättiin metsästysoikeuden haltijoita kuulematta, Metsästäjäliitto pitää menettelyä kyseenalaisena.

Luvista valittanut Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola perusteli valitustaan muun muassa luontodirektiivillä.

”Luontodirektiivi suojelee eläinkantoja, ei yksittäisiä eläinyksilöitä. Suomen riistakeskuksen karhun poikkeuslupapäätösten täytäntöönpano ei ole valitusten väittämällä tavalla peruuttamaton toimenpide. Suomen karhukanta ei ole uhattuna”, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola sanoo.

Korjauksia lainsäädäntöön ja direktiiviin

Liitto vaatii uuden kansallisen suurpetolainsäädännön luomista. Sen tulisi toisaalta ottaa huomioon luontodirektiivi ja toisaalta pakottaa oikeuslaitos ottamaan huomioon direktiivissäkin mainitut alueelliset ja paikalliset näkökulmat.

Lisäksi liitto ehdottaa, että poikkeuslupien myöntämistä aikaistetaan puolella vuodella ja hallinto-oikeuksilta edellytetään kohtuullista käsittelyaikaa. Nykyjärjestelyillä valitusten käsittely menee metsästysajan päälle, mikä vaikeuttaa metsästyksen suunnittelua ja toteutusta.

Metsästäjien mukaan myös luontodirektiiviä on korjattava. Direktiivin lajiliitelistaukset ovat liian jäykkiä eivätkä ota huomioon eläinkantojen kehitystä. Suomen onkin vaadittava, että suurpedot – karhu, ilves ja susi – siirretään luontodirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta metsästettävien lajien listalle.

Suurpetojen metsästyksen estymisestä on tulossa eduskuntavaalikysymys. 300 000 metsästäjää perheineen sekä maaseudun asukkaat ja yrittäjät odottavat lukkiutuneeseen tilanteeseen ratkaisua, joka tulee näkyä tulevan hallituksen ohjelmassa, Metsästäjäliitto arvioi.

Lisää aiheesta: MTK tyrmistyi karhunkaatolupien valituksista

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset