Metsäteho: Täysautomaattisia metsäkoneita saadaan vielä odottaa

Metsäkoneet ovat yksi haastavimpia automaatioteknologian sovelluskohteita.

Tuoreen selvityksen mukaan haaveet täysautomaattisista, itseohjautuvista metsäkoneista kannattaa vielä toistaiseksi unohtaa.

Metsätehon haastattelututkimuksen mukaan Suomen puunkorjuuolosuhteet asettavat suuria haasteita automaatioteknologian vaatimuksille, kuten tehokkuudelle, turvallisuudelle ja toimintavarmuudelle. Asiantuntijahaastattelujen perusteella metsäkoneet ovatkin yksi haastavimpia automaatioteknologian sovelluskohteita.

Pohjoismaisen puunkorjuun todennäköisimpiä tulevaisuudennäkymiä ovat puoliautomaattiset nosturin ja alustakoneen ratkaisut.

Tutkimuksessa haastateltiin kuuttatoista asiantuntijaa eri ryhmistä (metsäkonevalmistajat, automaatiotutkijat, puunkorjuun tilaajat ja metsäkoneyrittäjät). Lisäksi tutkimuksessa tehtiin laaja metsäkoneiden automaatiota käsittelevä kirjallisuustarkastelu.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat