Metsien hiilinielu kasvoi roimasti, syynä hakkuiden väheneminen

Kotimaisen puun käytön hiipuminen viime vuonna kutisti puutuotteiden hiilinielua.

Suomen metsien hiilinielu kasvoi viime vuonna peräti 50 prosenttia edellisestä vuodesta. Metsämaan nettohiilinielu oli Luonnonvarakeskuksen mukaan 22,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Luvuissa ei ole oleellisia muutoksia keväällä julkistettuihin ennakkotietoihin.

Kasvun taustalla on hakkuiden väheneminen kahdeksalla prosentilla huippuvuodesta 2018, jolloin metsien hiilinielu kutistui merkittävästi. Nyt palattiin tavallisiin 2010-luvun lukemiin.

Metsäteollisuuden puunkäyttötilaston mukaan kotimaisen raakapuun käyttö aleni vuonna 2019 viidellä prosentilla. Tämän vuoksi puutuotteiden hiilinielu oli 26 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.

Kommentit (2)

  1. Pannilan isäntä

    Toimitukselta kysyisin: tarkoittaako tässä uutisessa mainittu puutuotteiden hiilinielu puurakentamiseen ja puusta tehtyihin esineisiin käytetyn puun sitomaa hiilimäärää ? Eli edellä mainittu puutuotteiden vuoden 2019 hiilinielu on supistunut, kun taas metsään sitoutunut hiilen määrä (hiilinielu) on vuoden vuoteen 2018 verrattuna lisääntynyt vuonna 2019.

  2. Hei,
    juuri tästä on kysymys. Tarkemmin vuoden 2019 hiilinieluista voi lukea Luonnonvarakeskuksen sivuilta: https://www.luke.fi/uutinen/kasvihuonekaasuinventaarion-2019-ennakkotiedot-lulucf-sektorin-hiilinielu-noudattelee-muutoksia-hakkuissa/
    t. Metsälehden toimitus / Sami Karppinen

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat