Metso-ohjelman suojelutavoitteet jo lähes saavutettu, ympäristötukisopimuksissa vielä kirittävää

Suojeluohjelman jatkokauden valmistelu ja uusien tavoitteiden määrittely käynnistyy tänä vuonna.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metso lähestyy tavoitteitaan. Viime vuonna ohjelmassa suojeltiin metsäisiä elinympäristöjä lähes 10 000 hehtaaria. Se tarkoittaa, että suojelutavoitteesta – 96 000 hehtaaria uusia pysyviä suojelualueita vuoteen 2025 mennessä – on saavutettu jo 97 prosenttia, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Tänä vuonna on tavoitteena suojella noin 3 000 hehtaaria, johon on varattu rahoitusta alustavasti 20 miljoonaa euroa. Näin ollen pysyvän suojelun tavoite tullaan saavuttamaan etuajassa, ministeriöstä arvioidaan. Suojelu kuitenkin jatkuu vielä nykyisen Metso-ohjelmakauden loppuun eli vuoden 2025 loppuun saakka.

Sen sijaan ympäristötukisopimuksissa ja luonnonhoitotöissä on edetty hitaammin. Metson tavoitteena on, että ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitotöitä on tehty 82 000 hehtaarilla vuoteen 2025 mennessä. Viime vuonna näitä tehtiin 5 400 hehtaarilla, mikä on aiempien vuosien toteutustasoa enemmän. Kaikkiaan sopimuksia ja luonnonhoitotöitä on tehty 65 000 hehtaarille, eli tavoitteesta on saavutettu vasta 79 prosenttia.

Ministeriön mukaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää metsäsektorilta ”merkittävää aktivoitumista”. Yksi pulma tässä on tukijärjestelmän muutos: Aiemmin ympäristötukea haettiin kemera-järjestelmän kautta. Kemera vaihtui vuoden vaihteessa uuteen Metka-järjestelmään. Tukijärjestelmän muutoksen takia ympäristötuen valmistelua päästään kuluvana vuonna aloittamaan aikaisintaan alkukesästä.

Haasteita tuo myös se, että tarkoitus on siirtää tukihakemusten valmistelua Metsäkeskukselta alan muille toimijoille. Viime vuonna muut toimijat valmistelivat liki kolmanneksen hakemuksista.

Kovin nopeasti tavoitteeseen ei päästä, sillä tämän vuoden tavoitteena on tehdä ympäristötukisopimuksia ja toteuttaa luonnonhoitoa yhteensä 3 100 hehtaarilla. Rahoitusta on varattu 14,5 miljoonaa euroa.

Metso-ohjelman jatkokauden valmistelu ja uusien tavoitteiden määrittely käynnistyy tänä vuonna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat