Metsä Groupilla iso pudotus, liiketulos tippui 488 miljoonaan euroon

Vuosi 2023 oli taloudessa heikon kasvun vuosi, pääjohtaja Ilkka Hämälä arvioi.

Metsä Groupin tulos heikkeni viime vuonna tuntuvasti. Vertailukelpoinen liiketulos rojahti 488 miljoonaan euroon, mikä on lähes 800 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto laski 6,1 miljardiin euroon. Siinä pudotusta tuli lähes 900 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto tippui 7,2 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli vielä 19,5 prosenttia.

Metsäkonsernin pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan viime vuosi oli taloudessa matalan aktiviteetin ja heikon kasvun vuosi, mikä näkyi myös Metsä Groupin tuloksessa.

”Vahvan kasvun vuosina 2021 ja 2022 nousseet tuotantohyödykkeiden hinnat laskivat osaltaan tuloksenteon edellytyksiä. Metsä Groupin tuotteiden pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät”, Hämälä toteaa tiedotteessa.

Konserni ennakoi puun kysynnän kohdistuvan lähiaikoina etenkin harvennuksiin, koivutukkiin ja hankintapuuhun. Energiapuussa kysyntää on latvusmassalla ja rankapuulla.

Sahatavaran kysynnän ja myös hintojen ennakoidaan nousevan hieman vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myös markkinasellun hinnan odotetaan nousevan ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan ensimmäisellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä. Sen sijaan puutuotteiden kysynnässä ei ole odotettavissa käännettä parempaan lähiaikoina, Metsä Group arvioi.

Rauman saha niin hyvä, että vaikeuttaa käyttöönottoa

Suhdannekuoppa ei ole johtanut Metsä Groupissa veretseisauttaviin säästöohjelmiin tai laitosten sulkemisiin.

Investointipuolen uutisia ovat, että esiselvitys muotoonpuristettujen pakkausten kaupallisen mitan tehtaasta Raumalle on valmistunut ja päätös pilottikoon hiilidioksidin talteenottolaitoksesta on tulossa tänä vuonna.

Osuuskunnan tarkoitusperien kannalta mielenkiintoinen suunnitelma on rakentaa pehmopaperitehdas Iso-Britanniaan. Hanketta perustellaan pehmopapereiden tasaisella, lähes suhdanteista riippumattomalla menekillä, ja että laitos käyttäisi Suomen-tehtailta tulevaa havusellua.

Metsä Groupin vuonna 2022 käynnistynyt Rauman saha kärsii käynnistysvaikeuksista edelleen.

”Saha on niin hyvä, että sen käyttöönotto on haastavaa”, Hämälä luonnehtii.

Ongelmat koostuvat Hämälän monista pienistä yksityiskohdista. Hän arvioi, että sahalla päästään jatkuvaan ajoon tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Väliotsikon jälkeinen osa lisätty tulosjulkistustilaisuuden jälkeen klo 14.55

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat