Ministerit linjasivat keinoja metsien hiilinielujen kasvattamiseksi

Hiilinielut otetaan jatkossa huomioon valtion metsien hoidossa ja Metsähallituksen tulostavoitteissa.

Erityinen virkatyöryhmä ryhtyy pohtimaan, miten maankäyttösektori saadaan jälleen hiilinieluksi. Työryhmän tehtävänä on selvittää myös uusia taloudellisia ohjauskeinoja nielujen kasvattamiseksi.

Työryhmää johtaa maa- ja metsätalousministeriö, ja mukana ovat valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö sekä tarpeen mukaan muut ministeriöt. Työryhmätyön alustavat tulokset ovat käytettävissä kevään 2023 hallitusneuvotteluissa.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä on linjannut myös muita toimia hiilinielujen vahvistamiseksi. Valtion hallinnoimissa talousmetsissä ohjataan metsien käsittelytapoihin, jotka vahvistavat nettonielua. Nielut otetaan jatkossa huomioon myös Metsähallituksen tulostavoitteissa.

Lisäksi ensiharvennuksiin kiinnitetään erityistä huomiota, ja turvemaiden maaperäpäästöjä pyritään vähentämään.

Kommentit (1)

  1. Eikö IPPC:n pääsihteeri P Taalas ole aikaa sitten kehottanut toisenlaiseen torjuntatoimeen? Pitääkö pyörä keksiä uudelleen! Ei valtion metsien kasvamattomat osat vahvista hiilinieluja. Uutta kasvua ne vaativat. Mutta jos monimuotoisuus vaatii toista, muita fossiilipäästöjä on vähennettävä.

Metsänhoito Metsänhoito