Myös Metsä Group hyvässä tulosvauhdissa

Sellun ja sahatavaroiden kysynnän kasvu ja hintojen nousu pönkittivät tuloskehitystä.

Metsä Group teki muiden metsäyhtiöiden tapaan hyvää tulosta huhti-kesäkuussa. Yhtiön toisen kvartaalin vertailukelpoinen liiketulos oli 242 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 96 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 1,54 miljardiin euroon, missä on parannusta yli 300 miljoonaa euroa.

Koko vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa, eli puoli miljardia euroa viime vuotta enemmän. Vertailukelpoinen liiketulos oli 416 miljoonaa euroa, parannusta viime vuodesta runsaat 250 miljoonaa euroa.

Tuloskehityksen taustalla on viime vuoden lopulla alkanut alkanut sellun ja sahatavaroiden kysynnän kasvu ja hintojen nousu. Myös kartonkiteollisuudessa konserni teki hyvää tulosta. Sen sijaan pehmopaperin kysyntä laahasi.

Yhtiö odottaa markkinahavusellun kysynnän jatkuvan hyvällä tasolla Euroopassa ja vahvistuvan Kiinassa. Myös sahatavaran kysynnän se odottaa jatkuvan vahvana.

Puun kysyntä kohdistuu tulostiedotteen mukaan sulan maan aikana korjattaviin kohteisiin. Energiapuuksi ostetaan sekä latvusmassaa että energiarankaa.

Viime viikolla myös UPM ja Stora Enso ilmoittivat kohentuneista tuloksista.

Äänekoskelle suunnitellaan mekaanista jalostusta

Sahasuhdanne on hyvä, mutta pääjohtaja Ilkka Hämälä ei usko sahatavaran kysynnän nousseen pysyvästi uudelle tasolle. Hänen tuntuman mukaan suhdannekäänne saattaisi olla käsillä ilman tulvista seuraavaa lisäkysyntää ja Pohjois-Amerikan metsäpalojen tuomia puutavaran tarjontahäiriöitä.

Metsä Group suunnittelee Äänekosken tehtaan yhteyteen mekaanista jalostusta, joka voi olla sahausta, kertopuutuotannon laajennusta tai jotain muuta.

Sen sijaan Pohjois-Suomeen yhtiöllä ei ole sahasuunnitelmia Kemin biotuotetehtaan puunkysynnästä huolimatta. Hämälä muistutti Pohjois-Suomen metsien nuoresta ikärakenteesta, minkä vuoksi kuitupuun hankinnan yhteydessä tulevat tukkimäärät ovat suhteessa pieniä.

Väliotsikon jälkeinen osa lisätty sähköisen tiedotustilaisuuden jälkeen klo 13.50

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa