NCC ja Metsähallitus kokeilevat ekologista kompensaatiota

Kokeiluhankkeessa rakentamisen haittoja kompensoidaan elinympäristöjä kunnostamalla.

Rakennusyhtiö NCC selvittää yhdessä Metsähallituksen kanssa, miten rakentamisen haittavaikutuksia luonnolle ja monimuotoisuudelle voisi kompensoida. Haussa on toimintamalli, jossa monimuotoisuutta heikentävää toimintaa, esimerkiksi talojen tai teiden rakentamista, kompensoitaisiin elinympäristöjä kunnostamalla.

Tavoitteena ekologisessa kompensaatiossa on, ettei monimuotoisuus heikkene.

”NCC pyrkii aktiivisesti vähentämään toimintansa negatiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tiedostamme, että yhteiskunnan rakentajana meillä on myös merkittävä vastuu ympäristöstä”, sanoo NCC-konsernin kestävän kehityksen liiketoimintajohtaja Jukka Viitanen.

Metsähallituksen osana hankkeessa on ennallistamiskohteiden tarjoaminen. Metsähallitus pyrkii toisaalta pysäyttämään monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla ja toisaalta hakee uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Kompensaatiokohteiden tarjoaminen toteuttaa kumpaakin edellä mainituista näkökulmista”, kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg Metsähallituksesta kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat