Päästörajatavoite nostanee puunkuljetusten hintoja

Euroopan komission eilen julkistamat Suomen päästörajatavoitteet vaikuttavat EK:n mukaan kaikkiin kuljetuksia käyttäviin yrityksiin.

Euroopan komission eilen julkistamat päästövähennystavoitteet vaikuttanevat myös puunkuljetuksiin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan Suomelle annettu 39 prosentin vähennystavoite nostaa kuljetuskustannuksia kaikilla kuljetuksia käyttävillä yrityksillä, myös päästökaupan piirissä olevilla.

Ilmastopaneelin laskelman mukaan esimerkiksi uusiutuvan dieselin osuuden nostaminen 20 prosenttiin lisäisi polttoaineen hintaa 30 sentillä litralta. Tällöin kuorma-autojen kustannukset nousisivat 390 miljoonalla eurolla vuodessa.

Eri kustannusarviot kuitenkin vaihtelevat erittäin paljon, eikä tarkkoja arvioita pystytä vielä antamaan.

Euroopan komission esittämä vähennystavoite koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita, kuten liikennettä, maataloutta, asumista ja jätehuoltoa.

Suomessa liikenteen osuus näiden alojen päästöistä on kaikkein suurin, 40 prosenttia. Henkilöautoliikenne aiheuttaa enemmän päästöjä kuin yksittäiset kuljetukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa kerrotaan, että liikenteen päästöjä voidaan vähentää korvaamalla tavallista bensiiniä biopolttoaineilla, sähköllä ja vedyllä.

Ylen uutisessa liikenneministeri Anne Berner sanoo, että ”jos meillä olisi kykyä siirtyä merkittävästi biopolttoaineisiin, se voisi mahdollistaa jopa 40 prosentin päästövähennykseen pääsyn vuoteen 2030 mennessä”.

Päästörajatavoitteisiin pääsemiseksi Suomessa pyritään myös vähentämään yksityisautoilua muun muassa kannustamalla joukkoliikenteen käyttöön.

METSÄLEHTI