Suomen päästövähennystavoite EU:n toiseksi suurin Euroopan komission esityksessä

Euroopan komissio tunnustaa metsien hyödyn hiilen sitouttamisessa. Muiden alojen päästöjä voidaan kompensoida esimerkiksi uusien alueiden metsittämisellä.

Euroopan komissio on tänään täydentänyt esitystään kasvihuonekaasujen päästörajoista vuosille 2021–2030. Suomen päästövähennystavoite asetettiin 39 prosenttiin vuoden 2005 tasosta. Suomea tiukemmat rajat saivat ainoastaan Ruotsi ja Luxemburg, joiden tavoite asetettiin 40 prosenttiin. Alin päästörajatavoite oli Bulgarian nolla prosenttia.

Ehdotus koskee päästökaupan ulkopuolisia alueita, kuten liikennettä, maataloutta ja asumista.

”Suomen päästövähennystavoite on tiukempi kuin odotimme, sillä valmistauduimme 37–38 prosentin tavoitteeseen. Meidän on tarkistettava huolella komission laskentamenetelmät ja lähtötiedot”, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ympäristöministeriön tiedotteessa.

Suomen hallitus pyrkii vähentämään päästöjä puolittamalla tuontiöljyn käytön ja nostamalla uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuutta.

Euroopan komissio linjasi tänään myös maankäytöstä ja metsätaloudesta. Komissio tunnustaa metsien hyödyn hiilen sitouttamisessa ja kertoo, että muiden alojen päästöjä voidaan kompensoida esimerkiksi metsittämällä uusia alueita.

Suomi on esittänyt, että pelkällä metsien muodostamalla hiilinielullakin pitäisi voida kompensoida muiden alojen päästöjä. Tämä vaatisi uusien laskentamenetelmien kehittämistä esityksen jatkokäsittelyssä.

METSÄLEHTI