Päivö-myrskyn tuhojen korjuu alkanut ripeästi

Metsäkeskukseen ilmoitettu myrskytuhohakkuita yli 6 000 hehtaarin alalta.

Päivö-myrskyn kesäkuun lopulla kaatamien puiden korjuu on alkanut vilkkaasti Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, Metsäkeskus uutisoi.

Metsäkeskukseen on saapunut heinäkuun aikana metsänkäyttöilmoituksia myrskytuhohakkuista noin 1 300 kuviolta ja noin 6 200 hehtaarin alalta. Tuhoutunutta puustoa on todennäköisesti kuitenkin vain osalla ilmoitetuista hakkuualueista.

Pahinta jälkeä myrsky teki Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa neljän kunnan alueella. Sotkamosta myrskytuhohakkuita on ilmoitettu noin 4 270 hehtaarilta, Kajaanista 390, Kuopiosta 295 sekä Nurmeksesta 290 hehtaarilta.

”Uudistushakkuita on ilmoitettu 500 hehtaaria ja kasvatushakkuita noin 5 700 hehtaaria, eli laajaa ja totaalista tuhoa ja suuria uudistusaloja myrsky ei siis aiheuttanut”, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Päivö-myrskyn kaataman puuston arvoksi arvioidaan 17–20 miljoonaa euroa. Tuhot kohdistuivat pääasiassa aukeiden laidoille, yksittäisiin puihin, säästöpuuryhmiin, siemenpuualueille sekä vastaharvennetuille kohteille. Tähän mennessä ilmoitetuista myrskytuhohakkuista kertyy puuta myyntiin arviolta noin yhdeksän miljoonan euron arvosta.

Karttapalvelu auttaa tuhojen arvioinnissa

Tuhoalueilla metsää omistavien olisi hyvä kartoittaa omien metsien tilanne, sillä vaurioituneet puut sinistyvät kesällä nopeasti eivätkä enää kelpaa arvokkaaksi tukkipuuksi. Metsätuholaki edellyttää maanomistajaa poistamaan vahingoittuneet kuusipuut metsästä, jos niitä on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla. Männyllä raja on 20 kuutiometriä.

Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivujen avoimen metsätiedon karttapalveluista voi katsoa, onko oman tilan lähistölle suunniteltu myrskytuhohakkuita. Tietojen perusteella on mahdollista arvioida tuhon todennäköisyyttä omalla metsäpalstalla.

Kaikkea myrskyssä vahingoittunutta puustoa ei ole syytä poistaa. Esimerkiksi katkenneiden ja sälöytyneiden runkojen markkina-arvo on pieni ja ne kannattaa jättää metsään lahopuuksi lisäämään monimuotoisuutta.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat