Paljakan geenireservimetsikössä poistettiin ylispuita

Tavoitteena on lisätä kuusen siementuotantoa ja taimettumista.

Metsähallitus tekee hakkuita geenireservimetsikössä Puolangan Paljakassa. Yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa suunnitellut hakkuut on toteutettu ylispuunpoistoina ja pienalakasvatuksena. Toimenpiteillä pyritään lisäämään kuusen siementuotantoa ja taimettumista.

Geenireservimetsä on alue, jossa suojellaan tietyn puulajin perimää mahdollisimman monimuotoisena luonnon olosuhteissa alkuperäisellä kasvupaikalla. Geenivarojen monimuotoisuuden ylläpitäminen edellyttää, että geenireservimetsiä uudistetaan ja että uudistettaessa syntyy mahdollisimman runsas uusi sukupolvi. Koska geenireservimetsässä tulee olla kaikkia puuston ikäluokkia, tarvitaan hoitotoimenpiteitä toistuvasti.

Luonnonvarakeskus vastaa metsäpuiden geenivarojen monimuotoisuuden suojelusta. Se laatii geenireservimetsien hoitosuunnitelmat yhteistyössä maanomistajien kanssa. Suomessa on 44 geenireservimetsää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat