Pandemia painoi Stora Enson tulosta

Stora Enson liiketulos toisella vuosineljännekselleä oli 179 miljoonaa euroa. Paperin kysynnän lasku Euroopassa kiihtyi koronakriisin seurauksena.

Stora Enson toisen vuosineljänneksen tulos heikkeni selvästi vuoteen 2019 verrattuna. Tuolloin liiketulos oli 299 miljoonaa euroa, kun se nyt oli supistunut 179 miljoonaan euroon.

Myös toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2,1 miljardiin, kun se vuotta aiemmin oli 2,6 miljardia. Operatiivinen liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli siten 8,4 prosenttia.

Stora Enso kertoo puolivuotiskatsauksessaan, että koronakriisi kiihdytti paperin kysynnän vähenemistä Euroopassa. Paperiliiketoiminnan tulos painui 39 miljoonaa euroa tappiolle.

Paperiliiketoiminnan osuus Stora Enson toiminnasta vähenee, kun Oulun tehtaalla siirrytään tuottamaan aaltopahviin käytettävää kraflineria. Muutoshanke etenee Stora Enson mukaan suunnitellusti ja sen toteuduttua yhtiö ennakoi paperin osuuden liikevaihdosta olevan alle viidennes.

Pakkausmateriaalien osalta tulos on puolivuotiskatsauksen mukaan vahva ja myös puutuotteet menestyivä toisella vuosineljänneksellä odotettua paremmin.

Yhtiön metsäliiketoimintaan luetaan metsänomistus Ruotsissa, 41 prosentin osuus Suomessa metsää omistavasta Tornatorista ja puunhankinta. Näiden toimintojen liiketulos oli 41 miljoonaa euroa. Puun toimitusten yhtiö kertoo vähentyneen tuotannon supistumisen vuoksi. Oman metsäomaisuuden kannattavuus kuitenkin jatkoi kasvuaan Ruotsissa tehdyistä omistusjärjestelyistä huolimatta.

”Koska markkinat ovat edelleen epävakaat ja tulevaisuuden näkymät epäselvät, on keskeisen tärkeää jatkaa kustannuskilpailukykymme parantamista”, toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa puolivuotiskatsauksessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut

Kuvat