Paula-myrskyn kaatamat puut jätetään Kylmäluoman retkeilyalueen luonnonmetsiin, talousmetsistä puut korjataan

Alueen retkeilyreitit ovat ainakin syksyn poissa käytöstä kaatuneiden puiden takia.

Kesäkuun Paula-myrsky kaatoi noin 70 prosenttia Taivalkoskella Kylmäluoman alueen boreaaliseksi luonnonmetsäksi luokitelluista metsistä. Tuhot olivat samaa luokkaa talouskäytössä olevissa metsissä, Metsähallituksesta kerrotaan.

Ely-keskuksen kanssa tehdyn katselmuksen jälkeen päätettiin, että myrskyn kaatamat puut jätetään luonnonmetsissä pääosin paikoilleen.

”Kyseessä on Natura-alue ja suojeluperusteet tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Suojeluperusteiden mukaista on, että kaatunut puu jätetään maastoon. Pieniä määriä puustoa voidaan korjata esimerkiksi retkeilyreiteiltä ja porotalouden edellytysten turvaamiseksi”, kertoo yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Vaikka alueen talouskäytössä olevista metsistä puut pääosin korjataan, niissäkin lahopuun määrä lisääntyy, koska osa puusta jätetään korjaamatta. Metsissä ei myöskään tehdä maanmuokkausta.

Retkeilyreitit kiinni syksyn

Kylmäluoman Natura-alue on kooltaan 7 335 hehtaaria, joista metsää on noin 4 500 hehtaaria. Metsistä noin 60 prosenttia on suojeltuja luonnonmetsiä, loput talouskäytön piirissä olevaa metsää. Paula-myrskyssä lakosi laajoja alueita niin luonnon- kuin talousmetsääkin.

Tuhojen takia alueen retkeilyreiteille joudutaan tekemään muutoksia. Kaatuneiden puumassojen takia osa reiteistä joudutaan linjaamaan uudelleen. Reitit ovat syksyn poissa käytöstä, talveksi kelkkareiti ja ladut pyritään saamaan käyttöön, Metsähallituksesta kerrotaan.

Lisäksi Kylmäluoman matkailu- ja virkistyskäytön suunnitelmia joudutaan uusimaan. Matkailun kehittämiseen tähtäävässä kaavoitushankkeessa on otettu aikalisä ja alueelle laadittua maankäytön ja matkailun yleissuunnitelmaa jouduttaneen päivittämään.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat