Peuroja ja kauriita saaliiksi aikaisempaa enemmän

Valkohäntäpeuran saalismäärä kasvoi viidenneksen, metsäkauriin puolet.

Tammikuun lopussa päättyneen metsästyskauden aikana saaliiksi saatiin ennätykselliset 32 233 valkohäntäpeuraa ja noin 7 500 metsäkaurista.

Valkohäntäpeuran saalismäärä kasvoi viidenneksen edellisvuodesta. Saaliista 56 prosenttia oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista eläimistä 46 prosenttia oli naaraita. Lajin ydinaluetta on peltovaltainen Lounais-Suomi.

Suomen valkohäntäpeurakannan arvioidaan kaksinkertaistuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja myös esiintymisalue on laajentunut. Luonnonvarakeskus arvioi viime vuonna kannan kooksi noin 70 000 yksilöä.

Metsäkauriin päättyneen metsästyskauden saalismäärä on yli 50 prosenttia suurempi kuin edellisellä kaudella. Saalismäärän kasvu on huomattava, mikä kertoo kauriskannan vahvistumisesta. Metsäkauris on hyötynyt viime vuosien leudoista talvista.

Tiheimmät kauriskannat tavataan maan lounaisrannikolla ja saaristossa, mutta lajia esiintyy kaikilla Suomen 15:llä riistakeskusalueella.

Metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset