Pohjoiskarjalaisten metsänomistajien kanne riistahallinnosta nurin

Metsänomistajien mukaan riistahallinnon lupaharkinta rikkoi perustuslakia. Eduskunnan oikeusasiamies oli eri mieltä.

Eduskunnan oikeusasiamies on hylännyt pohjoiskarjalaisten metsänomistajien kantelun, jonka mukaan riistahallinnon tapa säädellä riistakantoja rikkoo perustuslakia. Metsälehti kertoi kantelusta viime kesäkuussa.

Kantelun mukaan riistahallinto ei toteuta perustuslain takaamaa omistusoikeuden ja yrittämisen vapauden suojaa säädellessään riistakantoja. Samalla se ei pyri riittävästi ehkäisemään riistan aiheuttamia haittoja maa- ja metsätaloudelle tai liikenneturvallisuudelle.

”Eteläisessä Suomessa pidetään yllä valkohäntäpeurakantaa, joka aiheuttaa suuria tuhoja. Monissa maakunnissa hirvikantaa kasvatetaan harrastusmetsästyksen saaliin kasvattamiseksi. Paikallisia hirvitihentymiä ei leikata, vaikka eläimet aiheuttavat suuria vahinkoja ja jopa täystuhoa metsissä”, kantelussa todettiin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoi kuitenkin ratkaisussaan, että riistakeskuksen Pohjois-Karjalan aluetoimisto tai riistapäällikkö ei ole menetellyt lupaharkinnassaan lainvastaisesti.

Sakslin muistutti, että kantelua oikeusasiamiehelle ei ole tarkoitettu tuomioistuinmenettelyä korvaavaksi menettelyksi eikä oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen tai tuomioistuimen päätöstä.

Kantelun allekirjoittajina oli kuusi pohjoiskarjalaista metsänomistajaa. Sen laadinnassa oli kuitenkin ollut mukana Pohjois-Karjalan riistatoimikunta, jonka maakunnan maanomistajat perustivat vuonna 2021. Lisäksi asiantuntija-apua oli antanut MTK sekä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala.

Kanteen kaatumisesta kertoi ensin Maaseudun Tulevaisuus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito