PTT: Sellukauppa elpyy ja hinta nousee

Pellervon taloustutkimus ennustaa, että ensi vuonna kuitupuun hinta nousee pari prosenttia, mutta sahatavaran ylitarjonta pitää tukin hinnan ennallaan.

Pellervon taloustutkimus PTT näkee tukinhintojen pysyvän ensi vuonna ennallaan, mutta kuitupuun hinnat nousevat pari prosenttia.

Kuitupuun hintaa kohottaa se, että sellumarkkinoiden levottoman vuoden jälkeen on luvassa lievästi parempi suunta.

Havusellun euromääräinen tonnihinta on laskenut viime vuoden lopun huipuistaan noin 30 prosenttia. PTT uskoo, että sellun hinnassa pohja nähdään tänä vuonna, kauppa elpyy ja ensi vuonna vienti kasvaa maltillisesti. Tänä vuonna Suomen sellun vientihinta laskee 12 prosenttia, mutta ensi vuodelle PTT näkee kuuden prosentin nousun.

Ostajien selluvarastot arvioidaan pieniksi, joten PTT:n arvion mukaan sellun kysyntä voi kasvaa nopeasti jos markkinatunnelma kääntyy.

Sahatavaran menekki takkuaa, tukin kantohinnat pitävät

Sahatavaran ylitarjonta etenkin Euroopassa sen sijaan jatkuu ja ensi vuonna sahatavaran vientihinnat laskevat 7–8 prosenttia. Vaikka kotimaankin rakentamisen väheneminen nipistää sahatavaran kysyntää, niin PTT ennakoi silti tukin nimellisten kantohintojen pysyvän tämän vuoden tasolla.

Tänä vuonna hakkuumäärät laskevat viisi prosenttia ja lasku jatkuu ensi vuonna, mutta lievempänä. Lasku kohdistuu kuusileimikoihin ja järeämpään päähän. Ensi vuonna yksityismetsien kantorahasumma laskee muutaman prosentin.

Tämän vuoden erikoinen ilmiö on, että harvennuksilta saatavien havutukkien hinta on noussut, mutta enemmän havutukkia tuottavilla päätehakkuilla hinta on laskenut. Myös kuitupuun hinta on noussut enemmän harvennuksilla kuin uudistushakkuilla.

 

PTT:n ennuste vuodelle 2020 %-muutos
Metsäteollisuuden puun käyttö -3
Markkinahakkuut -5
Puukaupat yksityismetsistä 0
Tukin nimellishinta pystykaupoissa 0
Kuitupuun nimellishinta pystykaupoissa 2
Yksityismetsien bruttokantorahatulot -5

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut