Puolankaan perustettu uusi luonnonsuojelualue

Noin 12 hehtaarin alue alue täydentää Pihlajavaaran suojelukokonaisuutta.

Puolangan luonnonsuojeluohjelma-alueen läheisyyteen Pihlajavaaran lehtoon on perustettu kahdesta erillisestä alueesta muodostuva noin 12 hehtaarin suuruinen Kaivopuiston luonnonsuojelualue. Rauhoitettava alue täydentää Pihlajavaaran alueen suojelukokonaisuutta.

Pihlajavaaran rinteessä sijaitseva alue muodostuu jyrkkäpiirteisessä rinteessä kasvavasta iäkkäästä tuoreen kankaan kuusikosta. Alueella esiintyy runsaasti eri puulajien maalahopuuta. Alueelta löytyy myös erilaisia kääväkkäitä, joista aarnilajeja ovat Känsäorvakka ja Pohjanrypykkä.

Suojeltavista alueista toinen on luonnontilaista suota, jota reunustaa havupuuvaltainen metsä. Reunametsät ovat uudistamiskypsiä lehtomaisen kankaan kuusikoita.

”Kaivopuiston luonnonsuojelualue täydentää monimuotoisuutensa kannalta hyvin Pihlajavaaran lehtojensuojelualuetta”, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus Kainuun ely-keskuksesta.

Kohteen suojelu toteutettiin Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetyllä lisämäärärahalla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut