Puukaupassa elettiin kiriviikkoja ennen lomakautta, kertoo Metsäteollisuus ry

Puukauppa on kirinyt viime viikkoina, ja puulla on nyt vahva kysyntä.

Havutukkien kantohinnat olivat kesäkuussa 12 prosenttia ja koivutukin kantohinta 8 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 13–16 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.

Kesäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 68 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 74 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 73 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 40 ja 76 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 48 euroa kuutiolta, ja vaihteli 33 ja 54 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 20–23 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 13 ja 27 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Puun ostomäärät keskiarvoa alempana

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa puuta yksityismetsistä 15,1 miljoonaa kuutiota. Viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on 15 prosenttia pienempi. Kuitupuun ostomäärä oli 7,5 miljoonaa kuutiota, eli 19 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 7 miljoonaa kuutiota, eli 13 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.‍

Puukauppa Puukauppa

Kuvat