Puunkäyttö supistui viime vuonna, huippuvuodet takana

Puun kuiva-aineesta päätyi energiaksi 58 prosenttia, metsäteollisuustuotteiden osuus on laskenut.

Suomessa käytettiin viime vuonna 36,8 miljoonaa kuiva-ainetonnia puuta, ja puukuiva-aineen käyttö supistui kuudella prosentilla vuoden takaisesta. Edeltäneet vuodet 2018 ja 2019 olivat molemmat puun käytön huippuvuosia.

Puun kuiva-aineesta päätyi energiaksi 58 prosenttia, ja energiakäytön osuus kasvoi prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Vielä vuosituhannen vaihteessa puukuiva-aineen energiakäytön osuus jäi 48 prosenttiin. Lisäys johtuu lämpö- ja voimalaitosten kasvaneesta puupolttoaineiden käytöstä.

Vuonna 2020 käytetystä puun kuiva-aineesta sitoutui metsäteollisuustuotteisiin 41 prosenttia, kun kaksikymmentä vuotta sitten osuus oli puolet. Vuoden 2008 taantuman jälkeen metsäteollisuustuotteisiin sitoutuneen puukuiva-aineen määrä on jäänyt joka vuosi selvästi energian tuotantoon mennyttä määrää pienemmäksi.

Sekä paperiin että kartonkiin sitoutui molempiin kahdeksan prosenttia kaikesta maassamme käytetystä puukuiva-aineesta. Paperin osuus kuiva-aineesta on laskenut selvästi 2000-luvulla, ja suunta jatkui edelleen.

Puumassaa meni paperin tuotantoon kuluneen määrän lisäksi myös vientiin. Viedyn puumassan osuus kaikesta käytetystä puun kuiva-aineesta oli 11 prosenttia. Sahatavaraan sitoutui 12 prosenttia käytetystä puun kuiva-aineesta ja puulevyihin 2 prosenttia.

Suomesta vietiin ulkomaille puuta kuiva-aineena mitattuna 14,5 miljoonaa tonnia, josta 13,8 miljoonaa tonnia metsäteollisuustuotteina ja 0,7 miljoonaa tonnia raaka- ja jätepuuna. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteisiin oli viennissä sitoutunut 10,0 miljoonaa tonnia puuainetta ja puutuoteteollisuuden tuotteisiin 3,8 miljoonaa tonnia puuainetta.

Selvimpiä muutoksia 2000-luvulla ovat olleet viennin määrän kasvu puumassoissa ja väheneminen paperissa.

Suomeen tuotiin kuiva-aineena raaka- ja jätepuuta 5,5 miljoonaa tonnia ja metsäteollisuustuotteita 1,1 miljoonaa tonnia.

Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen metsätilinpitotilastoon, jossa eri tuotteiden tarjonta- ja käyttömäärät muunnetaan yhteiseen mittayksikköön puun kuiva-ainetonneiksi. Muunnos mahdollistaa puuhun ja eri metsäteollisuustuotteisiin sitoutuneen puun kuiva-aineen määrien vertailun.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat