Puutuoteteollisuus: Puurakentamisen ylisääntely tulee kalliiksi

Pelkästään palomääräyksiä kehittämällä voitaisiin etujärjestön mukaan puurakentamisen neliökustannuksia leikata 3–4 prosenttiyksikköä.

Puutuoteteollisuus ry:n mukaan Suomi maksaa kalliisti puurakentamisen ylisääntelystä. Etujärjestö on koonnut yli 30 kohdan esityksen toimenpiteistä vähähiilisen puurakentamisen sääntelyn uudistamiseksi ja viennin edistämiseksi.

”Hallitusohjelmassa puurakentamista ja alan vientimahdollisuuksia halutaan edistää rakentamisen sääntelyä uudistamalla. Määräyksiä kehittämällä on saavutettavissa miljoonaluokan kustannus- ja tehokkuushyödyt ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia yhteiskunnalta” toteaa Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola.

Mikkolan mukaan työ on käynnistettävä välittömästi, jotta uudistukset ehditään valmistelemaan ja toteuttamaan kuluvan hallituskauden aikana.

Puutuoteteollisuuden esityksen mukaan nykyinen paloasetus on käytävä läpi kokonaisuutena.

”Pelkästään palomääräyksiä kehittämällä voitaisiin puurakentamisen neliökustannuksia leikata arviolta 3–4 prosenttiyksikköä. Rakennustasolla tämä voi olla useita satoja tuhansia euroja” kertoo Puutuoteteollisuuden johtava asiantuntija Sauli Ylinen.

Maankäyttö ja hallinto pitäisi kääntää edistämään vähähiilisten innovaatioiden käyttöönottoa. Esityksen mukaan Suomessa kaavat ovat usein liiankin yksityiskohtaisesti määriteltyjä, mikä johtaa monissa tapauksissa vaikeisiin ja kalliisiin ratkaisuihin.

”Esimerkiksi tarkan kerroskorkeuden määrittely kaavassa voi estää kohteen kustannustehokkaan toteuttamisen uudella vähähiilisellä rakennusjärjestelmällä”, esityksessä todetaan.

Puutuoteteollisuuden mukaan Suomessa on merkittävä määrä teknologioita ja osaamista, joilla olisi mahdollisuuksia vientimarkkinoilla. ”Nykyisiä tuotekehitys- ja vientitukia on kohdennettava tuotekehityksen ja markkinaselvitysten lisäksi erityisesti tuotteistamiseen sekä tehokkaaseen markkinointiin kohdentamalla uudelleen jo olemassa olevia rahoituskeinoja”, esitys linjaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat