Raakapuun hintaindeksit nousseet sahatavaran ja sellun vedossa

Pohjois-Amerikassa sahatavaran hypersuhdanne päättyi jyrkkään laskuun.

Havusahatavaran maailmankauppa supistui kymmenen prosenttia vuoden alkupuoliskolla, metsäteollisuustuotteiden maailmankauppaa seuraava Wood Resources International (WRI) raportoi.

Suurin osa pudotuksesta johtui Kiinan, Yhdysvaltojen ja Saksan alentuneesta kysynnästä. Sahatavaran toimitukset Kiinaan ovat painumassa alimmilleen kymmeneen vuoteen.

Pohjois-Amerikassa sahatavaran hypersuhdanne on ohi, sillä hinnat Kanadassa ja Yhdysvalloissa putosivat 50 prosentilla maaliskuusta kesäkuuhun, mutta olivat silti lähellä viiden vuoden keskiarvoa.

Venäjän metsätuotteiden boikotointi on tuonut epävarmuutta Euroopan sahatavaramarkkinoille ja hinnat heikkenivät alkukesällä.

Maailmanlaajuisesti sahatavaran tuottajat voivat kuitenkin katsoa viime vuosia erityisen kannattavina ja nykyinen tulostaso on korkein ainakin 25 vuoteen.

Selluntuotannon kannattavuus ennätystasolla

Kaikkien ensikuidusta tehtyjen sellulaatujen hinnat ovat yltäneet uusiin huippuihin toisella kvartaalilla. Selluhinnat ovat nousseet huomattavasti suhteessa vain vaatimattomaan kuitukustannusten nousuun, ja selluyhtiöiden kannattavuus on ollut ennätyskorkealla maailmanlaajuisesti.

Markkinasellun globaali kauppa supistui hienoisesti vuoden alkupuoliskolla, varsinkin Kiinan, Saksan ja Italian alentuneen kysynnän painamana. Yhdysvallat on ainoa markkina, jossa nähtiin oleellista tuonnin kasvua.

Raakapuun hintaindeksit nousseet vahvasti

Venäläisen pyöreän puun viennin loppuminen ja Kiinan puunkysynnän väheneminen johtivat havutukkien kansainvälisen kaupan 20 prosentin supistumiseen vuoden alkupuoliskolla.

Sahatukkien hinnat nousivat maailmanlaajuisesti vuoden toisella neljänneksellä, Oseaniaa ja pohjoista Eurooppaa lukuun ottamatta. Noususuunta oli alkanut jo vuoden 2020 alussa, ja globaali, 20 aluetta edustava sahatukkien hintaindeksi on kohonnut 34 prosenttia kahdessa vuodessa.

Kuitupuun tarjonnan tiukkuus, matalat selluvarastot ja ennätyskorkeat markkinasellun hinnat ovat puskeneet kuitupuun ja hakkeen hintoja ylös viimeiset kaksi vuotta.

Globaali lehtikuidun hintaindeksi oli toisella vuosineljänneksellä 13 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Havukuidun hintaindeksi oli noussut suhteellisesti vähemmän, seitsemän prosenttia.

Puukauppa Puukauppa