Rästitaimikoissa 400 miljoonan euron markkinat

Metsäpalvelujen markkinoinnissa on vielä paljon kehitettävää, arvioi UPM Silvestan johtaja Jorma Saarimaa Metsäpäivillä.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan taimikonhoidon rästejä on noin 795 000 hehtaaria. Niiden hoitamisen hinta on noin 400 miljoonaa euroa, UPM Silvestan johtaja Jorma Saarimaa laskee.

”Ei ole montaa toimialaa, jolla on näin iso markkina”, Saarimaa totesi Metsäpäivillä.

Vuodessa taimikoita hoidetaan noin 200 000 hehtaaria. Tarve olisi kuitenkin 380 000 hehtaaria.

Saarimaa muistutti, että taimikonhoidon laiminlyönnit heikentävät kaikkien osapuolien taloudellista tulosta. Esimerkiksi leimikoiden noin 100 000 hehtaarin vuotuisista ennakkoraivauksista vähintäänkin puolet olisi turhia, jos taimikot olisi hoidettu aikanaan.

Kaupunkilaiset ostavat palveluita

Metsäpalveluyrittäjä Tuomo Turunen pitää metsänomistajien kaupunkilaistumista hyvänä ilmiönä, koska kaupunkilaiset ovat tottuneet ostamaan palveluja.

Puukauppa edelleen ohjaa paljon myös palveluiden ostoa.

”5 000 euron puukaupasta helposti 4 000 euroa käytetään metsänhoitoon, mutta ei niinkään muualla tienattua rahaa”, kertoi Turunen eilen Metsäkeskuksen järjestämässä seminaarissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito