Riistakeskus: Valkohäntäpeurojen metsästystä lisättävä entisestään

Viime syksyn ennätyssaalis ei kääntänyt kannan kehitystä laskuun.

Vaikka valkohäntäpeuran metsästystä on lisätty viime vuosina, ensi syksyn metsästyskaudelle saalismäärää on nostettava aiempaa voimakkaammin, Suomen riistakeskuksesta arvioidaan. Viime metsästyskauden saalis nousi ennätystasolle, 70 000 eläimeen. Siitä noin 95 prosenttia saatiin Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilla

Lisääntyneestä metsästyksestä huolimatta valkohäntäpeurakanta on kasvanut Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 15 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli alueille, joilla kanta oli ennestään korkea. Lisäksi kanta-arvioinnin kehittyessä on huomattu, että aiempi kanta-arvio ja viime kaudelle asetetut kaatotavoitteet olivat aliarvioita.

Tänä keväänä asetetut tiheystavoitteet tähtäävät nykyistä pienempään peuramäärään tiheän kannan alueilla lounaisessa Suomessa. Jotta tavoitteisiin päästään, on saalismäärän kasvettava yli kolmanneksella viimevuotisesta, Riistakeskus arvioi.

Riistakeskus korostaakin, että pyyntilupia on nyt syytä hakea riittävän paljon. Lupia kannattaa hakea myös yli arvioidun tarpeen ”pankkiluviksi”. Pyyntiluvat on haettava Riistakeskukselta huhtikuun loppuun mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat