Sahat lisäävät yhteistyötä Kiinan kanssa

China Wood Protection Industry Association on tärkeä yhteistyökumppani suomalaiselle sahateollisuudelle, ohjelmapäällikkö Jyrki Mantere Finprosta kertoo.

Yksityisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry tiivistää yhteistyötään Kiinaan. Järjestö sopii yhteistyöstä kiinalaisen puunsuojausjärjestön (China Wood Protection Industry Association CWPIA) kanssa.

CWPIA:n toimialaan kuuluu muun muassa puun kyllästäjien ja erilaisten modifioijien etujärjestönä toimiminen sekä puutuotteiden ja puurakentamisen normiston ja standardien kehittäminen. Uudet standardit sisältyvät Kiinan hallituksen vuosi sitten julkaisemaan Vihreän Rakentamisen ohjelmaan, jossa puunkäyttöä rakentamisessa pyritään kasvattamaan nykyisestä 0,2 prosentista.

”China Wood Protection Industry Association on tällä hetkellä tärkeä yhteistyökumppani suomalaiselle sahateollisuudelle. Vihreän rakentamisen ohjelman myötä yhdistyksestä voi muotoutua merkittävä taho myös suomalaiselle puutuoteteollisuudelle”, kertoo ohjelmapäällikkö Jyrki Mantere Finprosta.

CWPIA:n edustajat vierailevat kuluvalla viikolla Suomessa. Ohjelmaan kuuluu muun muassa sahaukseen, hirsitalojen valmistukseen ja talotehtaaseen tutustuminen. Lisäksi käydään juuri käyttöön otetulla Pudasjärven hirsikampuksella.

METSÄLEHTI