Sähköiset palvelut tavoittavat enemmistön metsänomistajista

Sähköinen asiointi on jatkuvassa kasvussa niin metsäalalla kuin muillakin aloilla.

Suomalaisista metsänomistajista lähes 73 prosenttia käyttää metsänomistajille suunnattuja sähköisiä palveluita. Viidesosa metsänomistajista on käyttänyt sähköisiä palveluita yli kymmenen kertaa viimeisen vuoden aikana. Tiedot selviävät Jyväskylän yliopiston sekä ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon tekemästä tutkimuksesta.

Sähköisissä metsäpalveluissa voi muun muassa suunnitella metsänhoitotöitä, etsiä reaaliaikaista metsätietoa ja selvittää maastossa sijaintitietoja kartalta.

”Suomalaiset ovat varsin tottuneita hoitamaan esimerkiksi pankkiasioitaan verkkopalveluiden kautta, ja muunkinlainen sähköinen asiointi on jatkuvassa kasvussa”, kertoo johtaja Jaakko Kuusisaari Tiedon metsäteollisuuden toimialayksiköstä.

Sähköiset palvelut ovat käteviä erityisesti kaukana metsätilasta asuville, sillä netissä tieto on helposti saatavilla. Digitaalisilla palveluilla toivotaan saavan hereille myös ne metsänomistajat, jotka ovat jättäneet metsänsä kokonaan hoitamatta. Suomen Metsäkeskuksen tilastojen mukaan noin joka viidennellä metsätilalla ei ole tehty minkäänlaisia metsänhoitotöitä 30 vuoteen.

METSÄLEHTI