Vapon tilikausi painui tappiolle

Liikevaihto oli hyvä, mutta muun muassa suuret investoinnit painoivat tuloksen miinukselle.

Valtion turveyhtiö Vapon kuluneen tilikauden tulos oli tappiollinen. 1.5.2015–30.4.2016 välisenä aikana yhtiön liikevaihto oli 459,8 miljoonaa euroa, mutta kertaluontoiset kustannukset ja epäsuosiolliset sääolosuhteet painoivat tuloksen –4,4 miljoonaan euroon.

Turvetuotanto jäi viime kesänä selvästi normaalivuotta alhaisemmaksi. Lisäksi talven leudot säät vähensivät lämmitystarvetta. Näiden kahden tekijät takia tuloksesta hävisi yli 10 miljoonaa euroa.

Toiset 10 miljoonaa euroa lähti Vapo Timberin myymisestä ja toimintamalliuudistuksesta. Toimintamalliuudistuksella yhtiön kilpailukykyä parannettiin laajentamalla organisaation toimenkuvaa vastaamaan paremmin nykyistä energiaturpeen kysyntää.

Yhtiön strategisena tavoitteena on siirtää painopistettä pelkästä polttoaineiden ja lämmön myynnistä kohti laajempia energiaratkaisuja ja uusia digitaalisia palveluita.

METSÄLEHTI