Saimaannorpan kanta kasvoi – vähintään 400 yksilön välitavoite saavutettiin

Kannan kasvun taustalla ovat kalastuskiellot ja apukinokset.

Metsähallituksen mukaan saimaannorppakannan koko on nyt 410 yksilöä. Kanta on kasvanut viime vuodesta, sillä vuosi sitten kooksi arvioitiin 380–400 yksilöä. Vuonna 2010 kannan kooksi arvioitiin 270 norppaa.

Metsähallituksen mukaan kannan seurannan tulokset viittaavat siihen, että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ympäristöjärjestö WWF puolestaan arvioi kasvun osoittavan, että suojelutoimissa on onnistuttu. Järjestön mukaan kasvua selittävät verkkokalastusrajoitusten laajentaminen ja apukinosten kolaaminen.

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on kannan vahvistuminen vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Vaikka tavoite saavutettiin etuajassa, ei norppa ole turvassa, järjestö muistuttaa.

Tulevaisuudessa etenkin ilmastonmuutos on sille vaaraksi, sillä norppa on pesinnässään täysin riippuvainen lumesta ja jäästä. Sekin on ongelma, että norppakanta on pieni ja hajallaan. Lajin geneettinen vaihtelu on vähäistä, mikä heikentää sen kykyä vastata nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

”Suojelun tasoa voidaan pitää suotuisana, kun kanta on tarpeeksi iso, norpalla on riittävästi sille sopivaa elinympäristöä eikä lajin luontainen esiintymisalue supistu. Käytännössä se tarkoittaa, että strategian päätavoite on saavutettu, kun lajin tulevaisuus on turvattu pitkällä aikavälillä. Vielä ei olla tässä pisteessä”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen toteaa.

Lisätty: Metsähallituksen arvioi kannan elpymisestä (klo 16.10)

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat