Selvitykset: Ilmastotavoite mahdollinen saavuttaa, mutta ei helposti

Päästöoikeudelle reilusti lisää hintaa, fossiiliset energialähteet pois, metsien hiilinielu säilytettävä ­– siinä keinoja hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä.

Kahden tuoreen selvityksen mukaan tie hallituksen tavoittelemaan hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä on kivinen, mutta ei mahdoton saavuttaa.

Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitystä ja -vähennyspolkuja arvioivan PITKO:n jatkoselvityksen ja maataloussektorin, maankäytön ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilinieluja arvioivan MALUSEPO-selvityksen tutkimusraportit julkistettiin tänään.

Niiden perusteella tehtävä johtopäätös on, että hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa vain vähentämällä päästöjä kautta linjan ja samalla ylläpitää riittäviä hiilinieluja.

Tärkeintä on fossiilisista energialähteistä luopuminen ja teollisuuden päästöjen vähentäminen nopealla aikataululla. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee puolittua vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollataso vuoteen 2045 mennessä.

Päästöoikeuden hinnan tulisi nousta selvitysten mukaan noin 60 euroon hiilidioksiditonnia kohden vuoteen 2035 mennessä, kun se nyt on noin 25 euroa tonnlta.

Maan- ja metsien käyttö eli ns. lulucf-sektori pysyy nettonieluna, eli kasvihuonekaasujen poistumat ovat päästöjä suuremmat. Oleellista on ylläpitää metsien hiilinielu sekä vähentää maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä.

PITKO:n jatkoselvityksen toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtama ryhmä (VTT, Syke ja Merit Economics). MALUSEPO-selvityksen tekijä on Luonnonvarakeskus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat