Selvitys: Kansallispuistoissa liikkuminen säästi viime vuonna yhteiskunnalta 164 miljoonaa euroa

Luonnossa liikkuminen vähentää kansansairauksia ja auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä.

Metsähallitus ja UKK-instituutti ovat laskeneet ensimmäisen kerran luonnossa liikkumisen hyödyt kansantaloudelle. Vuonna 2022 ihmisten liikkuminen kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla vähensi yhteiskunnan kustannuksia 164 miljoonalla eurolla.

Liikkuminen luonnossa tuo yhteiskunnalle säästöä kahdella tavalla: luontoliikunta vähentää kansansairauksista aiheutuneita kustannuksia ja auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä.

Kansallispuistot, retkeilyalueet ja muut Metsähallituksen luontokohteet valtion mailla ovat säilyneet kävijöiden suosiossa myös koronan jälkeen. Viime vuonna 2022 Metsähallituksen luontokohteisiin tehtiin reilu 6,2 miljoonaa käyntiä.

” On tärkeää, että luontokohteisiin tehtyjen käyntien merkitys ymmärretään myös taloudellisesta näkökulmasta. Jos kävijämäärät luontokohteissa säilyisivät vähintään nykyisellä tasolla, laskennallisesti säästöä muodostuisi seuraavan 10 vuoden aikana yhteensä jopa 1,6 miljardia euroa”, toteaa Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Laskelmien taustalla ovat liikkumattomuudesta yhteiskunnalle muodostuneet kustannukset, jotka ovat vuositasolla noin 3,2 miljardia euroa. Liikkumattomuuden kustannukset pohjautuvat tutkimukseen, joka on tehty yhteistyössä UKK-instituutin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Likesin ja Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen kanssa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat