Tornatorilta 20 000 hehtaaria metsiä jatkuvaan kasvatukseen

Muutos koskee erityisesti karuimpia rämeitä Pohjois-Karjalasta Pohjois-Suomeen ulottuvalla alueeella.

Suomen suurin metsänomistaja, metsäyhtiö Tornator lisää jatkuvaa kasvatusta suometsissään. Erityisesti karuimmilla rämeillä siirrytään nykyisestä jaksollisesta metsien käsittelystä jatkuvapeitteiseen metsien käsittelyyn. Muutos koskee Pohjois-Karjalasta Pohjois-Suomeen ulottuvaa aluetta.

Yhtiön omistamissa metsissä jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn pinta-ala kasvaa 20 000 hehtaariin.

”Käytännössä muutos näkyy poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuina uudistuskypsissä metsissä. Näillä kohteilla ei siis tehdä avohakkuita. Kaikkein karuimmat kohteet ennallistamme palautumaan kohti luonnontilaa”, kertoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely pienentää hakkuiden aiheuttamaa pohjaveden pinnan vaihtelua ja vähentää hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen poisjäänti myös vähentää vesistökuormitusta ja lisää osaltaan luonnon monimuotoisuutta.

Kommentit (1)

  1. Tuota.. Olen ollut käsityksessä että UPM on Suomen suurin metsän omistaja? Hehtaareita taisi olla 900 000.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat