Koneyrittäjien Jaakkola: Hallitus pettänyt lupauksensa biotalouden tukemisesta

"Polttoon perustuvan bioenergian tuotanto turvautuu jatkossa yhä enemmän kuitupuuhun, tuontipuuhun ja vaikkapa italialaiseen jätteeseen", Jaakkola toteaa.

Hallitus lupaa ohjelmassaan ylläpitää bioenergian vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä kansallisella päätöksenteolla. Energiahuoltovarmuutta hallitusohjelma lupaa vahvistaa varmistamalla kotimaisten polttoaineiden, kuten puupohjaisten polttoaineiden ja turpeen, saatavuus ja vahvat toimitusketjut.

Hallitusohjelmassa luvataan myös vahvistaa oikea-aikaisten harvennushakkuiden tekoa.

Teot eivät kuitenkaan Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkolan mukaan vastaa hallitusohjelmaa.

” Suunnitellut määrärahaleikkaukset eivät vahvista mitään näistä lupauksista, Jaakkola toteaa tiedotteessa.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan kestävän metsätalouden tukien määrärahoja leikataan 12,7 miljoonaa euroa. Suunnitelmissa on jatkaa tulevat vuodet leikatulla määrärahatasolla.

Valmistelusta saatujen tietojen perusteella leikkaus kohdistuu taimikonhoitoon, nuoren metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen sen yhteydessä.

Jaakkola muistuttaa, että kotimaisen aines- ja energiapuun tarve on noussut Venäjän sodan takia. Samalla energiaturpeen tuotanto on nopeasti vähenemässä sen kilpailukyvyn heikennyttyä. Kestävän metsätalouden kannustejärjestelmän määrärahaleikkaukset vaikeuttavat haasteen voittamista.

”Näyttää siltä, että polttoon perustuvan bioenergian tuotanto turvautuu jatkossa yhä enemmän kuitupuuhun, tuontipuuhun ja vaikkapa italialaiseen jätteeseen. Nuoren metsän hakkuut ja turvetuotanto Suomessa hiipuvat tehtyjen linjausten ja määrärahaleikkausten myötä”, Jaakkola epäilee.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa