Selvitys: Mitä tehdä energiakäytöstä poistetulle turvesuolle?

Tapion selvityksessä löydettiin seitsemän mahdollista uutta käyttötapaa turvetuotantoalueelle.

Turvetuotantoalueen ympäristöluvan saa raukeamaan 14 erilaisella tavalla ja jatkossa aluetta on mahdollista käyttää seitsemään eri tarkoitukseen. Tähän päädyttiin selvityksessä, jonka Tapio on laatinut osana maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Energiaturpeen käytön voimakas lasku erityisesti päästöoikeuksien hinnan nousun seurauksena on johtanut turvetuotannon vähenemiseen ja turvetuotantoalueiden sulkemiseen suunniteltua nopeammin.

Tapion ehdotuksessa turvetuotannon päätyttyä alueen seuraava maankäyttömuoto määräytyy kasvupaikan ominaisuuksien, taloudellisten mahdollisuuksien, lainsäädännön ja maanomistajan tavoitteiden perusteella.

Vaihtoehtojen joukossa ovat muiden muassa aurinko- ja tuulivoiman tuotanto, metsittäminen sekä vettäminen suoksi.

”Ehdotuksessa hyödynnämme tilastokeskuksen maankäyttöluokkia. Tunnistimme seitsemän erilaista maankäyttömuotoa alueille, joilla turvetuotanto on päättynyt tai päättymässä. Maankäyttömuodoille määritimme tietyn ajankohdan, jolloin voidaan sanoa alueen siirtyneen turvetuotannosta seuraavaan maankäyttömuotoon”, kertoo metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Selvityksessä tunnistettiin 14 tapaa turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamiseen. Kun osaa tunnistaa turvetuotantoalueelle soveltuvan tavan rauettaa ympäristölupa, voi saada sujuvuutta ympäristösuojelulakiin kuuluvien velvoitteiden täyttämiseen.

Selvityksen ovat laatineet asiantuntijat Airi Matila ja Isra Alatalo Tapiosta. Se on julkaistu Tapion raportteja -sarjassa.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat